Wiadomości

Szkolenia

Łączna wartość projektów:
2 363 337 471.15
pln
Wydatki kwalifikowalne:
2 070 768 929.96
pln
Dofinansowanie:
1 599 150 882.74
pln
Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności, fot. Marcin Wilk

Sukcesy projektów 2014-2020

Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszcędności
Dofinansowanie z EU:
2 064 213.40
pln
Wartość projektu:
2 517 568.06
pln

Zobacz projekt