Szkolenia

Łączna wartość projektów:
2 363 337 471.15
pln
Wydatki kwalifikowalne:
2 070 768 929.96
pln
Dofinansowanie:
1 599 150 882.74
pln
Zobacz Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna

Sukcesy projektów 2014-2020

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna
Dofinansowanie z EU:
38 380 689.06
pln
Wartość projektu:
45 203 481.85
pln

Zobacz projekt