Dowiedz się, jakie obowiązki musisz spełnić realizując projekt, aby był w pełni dostępny także dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapoznaj się z wymaganiami dostępności strony internetowej rpo.wzp.pl

Poznaj grupy niepełnosprawności

Zapoznaj się z obowiązującymi dokumentami dot. dostepności

Zapoznaj się z dobrymi praktykami prostego języka