Starasz się o dofinansowanie projektu lub pracujesz w instytucji, która korzysta ze środków Funduszy Europejskich? Czy już wiesz, że wszystko, co powstaje ze środków unijnych musi być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami tak, aby mogły one w pełni korzystać z unijnej pomocy? Poznaj Deklarację dostępności oraz zasady prostego języka w Funduszach Europejskich. Dowiedz się, jakie obowiązki musisz spełnić realizując projekt, aby był w pełni dostępny i aby z jego efektów mogli korzystać wszyscy!

Zapoznaj się z wymaganiami dostępności strony internetowej rpo.wzp.pl

Poznaj grupy niepełnosprawności

Zapoznaj się z obowiązującymi dokumentami dot. dostepności

Zapoznaj się z dobrymi praktykami prostego języka