Realizując projekt finansowany ze środków europejskich musisz wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność dotyczy każdego produktu w projekcie. Zobowiązanie to wynika z art. 7 Rozporządzenia Ogólnego 

Przykłady dostępności typowych produktów finansowanych ze środków EFRR:

Gdzie szukać pomocy?​