Dostępne 2604 wiadomości ze wszystkich kategorii

Działanie 6.23 typ 1 - Aktualizacja Regulaminu wyboru

06.12.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Działanie 6.6 - Zaproszenie na spotkanie informacyjne online

06.12.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Działanie 6.22 (typ 1) - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

05.12.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Działanie 6.18 typ 2 - Aktualizacja Regulaminu wyboru projektu

05.12.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Działanie 6.18 (typ 3) - Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej.

04.12.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Działanie 6.22 - Aktualizacja regulaminu wyboru projektów

04.12.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Działanie 6.18 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line

01.12.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Działanie 6.22 - Informacja po spotkaniu informacyjnym on-line

01.12.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Bruksela. Debata o polityce spójności po 2027 roku

30.11.2023 Wydarzenia FEPZ Wydarzenia FEPZ

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 73.0

29.11.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Strony