Dostępne 2464 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego

30.05.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty

Działanie 6.1 Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów dla Powiatowych Urzędów Pracy

26.05.2023 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 4.1

26.05.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Harmonogram naborów wniosków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

22.05.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 4.9 tryb pozakonkursowy

10.05.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Szacowanie wartości zamówienia na usługę budowy, rozwoju i utrzymania strony internetowej Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego

09.05.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Geoportal Pomorza Zachodniego wystartował

29.04.2023 Wydarzenia Wydarzenia

Strony