Dostępne 2442 wiadomości ze wszystkich kategorii

Harmonogram naboru wniosków na rok 2022

24.10.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Negocjacje nowego programu: mamy porozumienie

24.10.2022 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia

Lista projektów wybranych do dofinansowania II runda dla Działania 6.8

21.10.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

O nowej puli środków UE dla Pomorza Zachodniego w rozmowie z komisarz Elisą Ferreirą

17.10.2022 Program Regionalny na lata 2007-2013 Wydarzenia Program Regionalny na lata 2007-2013 Wydarzenia

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.10

12.10.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.10

12.10.2022 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony