Dostępne 2062 wiadomości ze wszystkich kategorii

Konsultacje Umowy Partnerstwa. Pomorze Zachodnie walczy o równy rozwój całego kraju

04.02.2021 Program Regionalny na lata 2021-2027 Wydarzenia Program Regionalny na lata 2021-2027 Wydarzenia

Lista wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem braków formalnych dla Działania 6.8 (kardioonkologia)

02.02.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Powiat Wałecki modernizuje drogi za unijne fundusze

29.01.2021 Wydarzenia Wydarzenia

Liczba opublikowanych wniosków dla Działania 6.8 (kardioonkologia)

29.01.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Rozstrzygnięcie III rundy naboru w ramach Działania 1.1

28.01.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Tabeli z wykazem zmian dla Działania 7.6, tryb pozakonkursowy (P03)

28.01.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 52.0

27.01.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Aktualizacja Regulaminu Konkursu dla Działania 7.7 (wady postawy)

27.01.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory przedsięwzięć Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Strony