Dostępne 2473 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 11.3

12.06.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego – można starać się o środki w pierwszych konkursach

09.06.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia

Harmonogram naboru wniosków na rok 2023

07.06.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Aktualizacja Regulaminu wyboru projektów dla Powiatowych Urzędów Pracy dla Działania 6.1

26.05.2023 Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony