Przebudowana DW 111 to komfort i bezpieczeństwo

Zakończył się II etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica. Realizacja zadania kosztowała ponad 26 mln zł i objęła 2,6-kilometrowe przejście przez Stepnicę. W sumie na modernizację trasy ważnej m.in. dla ruchu turystycznego przeznaczono ponad 140 mln zł. Unijne dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego sięgnęło prawie 118 mln zł.

Aktualny przebieg liczącej 43 km drogi wojewódzkiej nr 111 znajduje się w zarządzie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie od stycznia 2015 r.  Wcześniej odcinek Recław – Stepnica był drogą powiatową, natomiast odcinek Stepnica-Modrzewie drogą wojewódzką nr 112. Koncepcja zmiany kategorii drogi powiatowej na wojewódzką, czyli odcinka Recław-Stepnica wynikała z konieczności uporządkowania całej sieci drogowej między Zalewem Szczecińskim, a przebudowaną drogą krajową nr 3, teraz drogą ekspresową S3.

Dziś DW nr 111  biegnie wzdłuż Zalewu Szczecińskiego i jest alternatywnym do S3 połączeniem nad morze.

- Dlatego modernizacja tej drogi była dla samorządu województwa jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w obszarze infrastruktury - podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz. - Szczególnie latem, w szczycie sezonu turystycznego, wzrasta natężenie ruchu na tej trasie. Dzięki przebudowie jedzie się wygodniej i bezpieczniej.
Wzmożony ruch widać m.in. na dojeździe do Stepnicy i Stepniczki, gdzie działają dwa kluby żeglarskie i rozwijają się usługi turystyczne. Zmodernizowana DW 111 ma również znaczenie dla rozwoju stepnickiego portu. Przeładunki rosną tam z każdym rokiem (w latach 2018-20 zanotowano skok z 16,4 do 32,2 tys. ton). Lwia część ładunków trafia potem na drogi, które wymagają dostosowania do dużych obciążeń.
 
- Przebudowa odcinka Recław - Stepnica została podzielona na dwa etapy. Pierwszy objął przejście przez Stepnicę, a drugi 23-kilometrowy odcinek szlakowy do Recławia - przypomina wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Obie przebudowy rozpoczęły się niemal w tym samym czasie. Firma Budimex, która miała przebudować odcinek szlakowy, przejęła plac budowy 17 grudnia 2020 r., natomiast plac budowy w Stepnicy został przekazany wykonawcy - firmie Strabag – cztery miesiące później, 20 kwietnia 2021 r.

Przebudowa odcinka szlakowego zakończyła się w grudniu minionego roku. Przebudowa przejścia DW111 przez Stepnicę znacząco się wydłużyła z powodu konieczności przeprowadzenia szczegółowych badań konserwatorskich odsłoniętej w trakcie prac ziemnych, starej, drewnianej konstrukcji drogi.
Badania te objęły 950-metrowy odcinek drogi i trwały blisko pięć miesięcy.
 

W sierpniu tego roku zakończyła się procedura odbiorowa odcinka miejskiego, który ma łącznie 2,6 km długości. Przebudowa objęła w Stepnicy ulice: Sikorskiego i Krzywoustego.

Wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, między innymi konieczna była rozbiórka nieużytkowanego budynku starego kina. W przyszłości planowany jest w tym miejscu chodnik.
Ujednolicenie szerokości pasa drogowego i wzmocnienie konstrukcji jezdni objęły praktycznie cały przebudowywany odcinek.W miejscowości powstały nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, miejsca parkingowe i zatoki autobusowe. Przebudowano i zbudowano kanalizację deszczową, przepusty, sieć energetyczną, gazową i teletechniczną. Na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Religi powstało rondo.

Inwestycja była realizowana z finansowym wsparciem unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.Jej wartość to ponad 26, 2 mln zł., z czego same roboty budowlane kosztowały ponad 24, 76 mln zł. Dofinansowanie unijne to 22, 1 mln zł.

W Stepnicy kończy się również remont trzeciego odcinka DW111. Jego zakres objął wymianę nawierzchni, remont chodników i odświeżenie balustrad na obiektach mostowych.  Zakończenie prac planowane jest 8 września.  Odcinek ten za kilka lat będzie również przebudowany.

Do tej pory dwa przebudowane w ramach RPO WZ odcinki: szlakowy Recław-Stepnica i przejście DW111 przez Stepnicę kosztowały łącznie blisko 141 mln zł,  z czego dofinansowanie unijne to prawie 118  mln zł.