Dostępne 2442 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 6.8

10.10.2022 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Negocjacje programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

05.10.2022 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 66.0

03.10.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Głosuj na projekty z Pomorza Zachodniego!

22.09.2022 Wydarzenia Wydarzenia

Strony