Dostępne 2477 wiadomości ze wszystkich kategorii

Rozpoczęcie cyklu spotkań informacyjno - konsultacyjnych

04.07.2012 Szkolenia i konferencje Szkolenia i konferencje

Proces komunikacji społecznej – RPO WZ 2014 – 2020

12.06.2012 Prawo i dokumenty Prawo i dokumenty

Wizja polityki spójności 2014 – 2020

24.05.2012 Wydarzenia Wydarzenia

Kontrakt Terytorialny narzędziem rozwoju

23.05.2012 Prawo i dokumenty Prawo i dokumenty

Strony