Dostępne 2598 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 2.0

30.09.2015 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

List uwierzytelniający dla Konsorcjum firm Openfield Sp. z o.o. i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.

21.09.2015 Monitoring i ewaluacja Program Regionalny na lata 2007-2013 Monitoring i ewaluacja Program Regionalny na lata 2007-2013

List uwierzytelniający dla firmy Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.

21.09.2015 Monitoring i ewaluacja Program Regionalny na lata 2007-2013 Monitoring i ewaluacja Program Regionalny na lata 2007-2013

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naborów w ramach działań objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego

16.09.2015 Często zadawane pytania Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Nabory wniosków Często zadawane pytania Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Nabory wniosków

Trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Regionalny

11.09.2015 Komitet Monitorujacy Wydarzenia Komitet Monitorujacy Wydarzenia

Zmiany w Regulaminie konkursu w ramach działań objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego

31.08.2015 Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Harmonogram naborów wniosków

31.08.2015 Harmonogram naborów wniosków

Program Regionalny z wizytą w Goleniowie

13.08.2015 Wydarzenia Wydarzenia

Strony