Dostępne 2464 wiadomości ze wszystkich kategorii

Otwarte konsultacje projektu RPO 2014-2020 w Koszalinie

16.01.2014 Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty

Otwarte konsultacje projektu RPO 2014-2020 w Szczecinie

10.01.2014 Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty

Konsultacje założeń oraz nabór koncepcji Kontraktów Samorządowych w ramach RPO WZ 2014-2020

10.01.2014 Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty

Wspólnie zaplanujmy przeznaczenie 6,7 mld zł dla Pomorza Zachodniego

20.12.2013 Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty

Stanowisko IZ RPO WZ do uwag zebranych w dniach 15-31 października 2013 r. do projektu RPO WZ 2014-2020

20.12.2013 Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty

O założeniach do nowego RPO dyskutowano w Drawsku

04.12.2013 Prawo i dokumenty Wydarzenia Prawo i dokumenty Wydarzenia

Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

15.10.2013 Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty Konsultacje społeczne Prawo i dokumenty

W Goleniowie o nowej perspektywie finansowej

03.10.2013 Wydarzenia Wydarzenia

Strony