Dostępne 2604 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.1

05.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla Działania 7.1

01.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.10

01.04.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Najmłodsi i ich rodzice ze wsparciem Programu Regionalnego

25.03.2016 Nabory wniosków Wydarzenia Nabory wniosków Wydarzenia

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.1

24.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Decyzja w sprawie dofinansowania przedsięwzięć określonych w ramach Koncepcji Kontraktów Samorządowych

24.03.2016 Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Nabory wniosków Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Nabory wniosków

Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego

24.03.2016 Nabory ekspertów Nabory wniosków

Strony