Dostępne 2534 wiadomości ze wszystkich kategorii

Harmonogram naborów wniosków

30.11.2015 Harmonogram naborów wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.10

30.11.2015 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Regionalny

27.11.2015 Komitet Monitorujacy Wydarzenia Komitet Monitorujacy Wydarzenia

Zmiany w Regulaminie naboru dla Działania 7.1

13.11.2015 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiana terminu udostępnienia załączników dla Regulaminów konkursów dla Działania 6.5, Działania 7.1 i Działania 8.10

30.10.2015 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Harmonogram naborów wniosków

30.10.2015 Harmonogram naborów wniosków

Strony