Dostępne 2604 wiadomości ze wszystkich kategorii

Pozytywne zaopiniowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

26.04.2016 Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 6.5

25.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.1

25.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Pierwszy Kontrakt Samorządowy podpisany

25.04.2016 Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Wydarzenia Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Wydarzenia

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.1

21.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 6.6

21.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 8.6

21.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla Działania 8.10

20.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wydłużenie terminów naborów w ramach Działań 6.6, 7.1, 8.1, 8.3 oraz 8.7

19.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Strony