Dostępne 2598 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 1.1

27.04.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 4.6

27.04.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Komunikat Ministerstwa Rozwoju o zbliżającym się terminie składania wniosków

26.04.2016 Nabory wniosków Wydarzenia Nabory wniosków Wydarzenia

Pozytywne zaopiniowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

26.04.2016 Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 6.5

25.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.1

25.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Pierwszy Kontrakt Samorządowy podpisany

25.04.2016 Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Wydarzenia Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Wydarzenia

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.1

21.04.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony