Dostępne 2604 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 6.0

14.03.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Ponad 200 mln zł dla szkolnictwa zawodowego na Pomorzu Zachodnim

10.03.2016 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla Działania 7.3

04.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiana dokumentacji naboru dla Działania 7.5

04.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 1.5

03.03.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla Działania 7.1

02.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zapowiedź zmian w Regulaminie konkursu dla Działania 8.1

01.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 1.10

01.03.2016 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Strony