Wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj spotkał się w środę, 15 kwietnia, z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w Szczecinku. Tematem rozmów była perspektywa finansowa 2014-2020. To drugie seminarium zorganizowane w ostatnim czasie przez Urząd Marszałkowski dla tej grupy beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego spotkali się w Szczecinku na seminarium „Perspektywa harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego – polityki publiczne, dokumenty strategiczne, perspektywa finansowa 2014–2020”.

Jest to drugie spotkanie (pierwsze odbyło się 9 kwietnia w Szczecinie), którego celem jest omówienie możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego przez lokalne samorządy.

- 25 lat samorządności i minione doświadczenia związane z wydatkowaniem funduszy unijnych budują nasz kapitał, który będziemy wykorzystywać w nowej perspektywie finansowej. Jednak nie zwalnia to nas z wysiłku tworzenia nowych rozwiązań. Wspólnie musimy poszukiwać projektów i partnerów do realizacji aktualnych wyzwań – mówił wicemarszałek Tomasz Sobieraj – Dziś możemy więcej, ale i musimy więcej – dodał.

Uczestnicy seminarium rozmawiali także o aktualizacji strategii województwa w kontekście potrzeb JST oraz o praktycznych aspektach rozwoju samorządów w perspektywie 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Programu Regionalnego interwencje w układzie terytorialnym koncentrować się będą wokół Szczecińskiego Obszaru Funkcjonalnego, Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wiejskich obszarów stanowiących Specjalną Strefę Włączenia. Niezależnie od obszarów strategicznej interwencji będą wdrażanie wybrane priorytety inwestycyjne o charakterze progospodarczym w ramach tzw. Kontraktów Samorządowych. Obszary te mogą zostać wyznaczone oddolnie przez poszczególne samorządy na podstawie faktycznych powiązań funkcjonalnych.

Seminaria „Perspektywa harmonijnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego" – polityki publiczne, dokumenty strategiczne, perspektywa finansowa 2014–2020” odbywają się w ramach projektu „Zachodniopomorskie ROT podstawą rozwoju regionu”.