Dostępne 2604 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 5.0

04.02.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Wykaz kandydatów na ekspertów

04.02.2016 Nabory ekspertów

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.1

04.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Plan ewaluacji

01.02.2016 Monitoring i ewaluacja

Projekt Strategii ZIT KKBOF poddany konsultacjom społecznym

26.01.2016 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Harmonogram naborów wniosków

22.01.2016 Harmonogram naborów wniosków

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla Działania 7.3

21.01.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania nr 7.3

20.01.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Urban Innovative Actions – spotkanie informacyjne i pierwsze zaproszenie do składania wniosków

20.01.2016 Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Nabory wniosków Wydarzenia Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Nabory wniosków Wydarzenia

Strony