Wiceminister Iwona Wendel oraz Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz

fot. Marcin Omelańczuk 

Innowacyjność jest kluczowym wyzwaniem zarówno dla polskiej, jak i zachodniopomorskiej gospodarki w nowej perspektywie finansowej - mówili podczas konferencji prasowej wiceminister Iwona Wendel oraz marszałek województwa Olgierd Geblewicz. W środę, 29 kwietnia, przedstawiciele rządu, naukowcy oraz przedsiębiorcy rozmawiali o zaangażowaniu firm w rozwój sfery B+R.

Jednym z głównych celów Regionalnego Programu Operacyjnego jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, dzięki wykorzystaniu potencjału regionalnych i inteligentnych specjalizacji.

- Nowa perspektywa finansowa zdecydowanie różni się od poprzedniej. Podstawową różnicą jest dalsza decentralizacja zarządzania środkami europejskimi. W regionalnych programach operacyjnych znalazły się większe pieniądze niż dotychczas. Niektóre cele rozwojowe, takie jak badania i rozwój, a także podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw są celami rozwojowymi zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym – mówiła  podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Iwona Wendel. 

Na rozwój sektora gospodarczego w ramach Programu Regionalnego w województwie zachodniopomorskim zarezerwowano ponad 342 mln euro, z czego ponad 70 mln euro na rozwój sfery B+R.

- Skutecznie zwiększymy nakłady na działalność badawczo-rozwojową, jeżeli zbliżmy do siebie światy gospodarki i nauki. Dziś te obszary, ze względu na różne uwarunkowania, są oddzielone. Samorząd Województwa będzie stwarzał mechanizmy do ich połączenia – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - W ramach Programu Regionalnego do dyspozycji mamy 70 milionów euro na zbliżanie tych dwóch światów  - dodał.

Wiceminister Iwona Wendel oraz marszałek Olgierd Geblewicz wskazywali skalę wyzwań. Komisja Europejska w ramach Programu Regionalnego wyznaczyła cel strategiczny, w którym nakłady na B+R po roku 2023 powinny wynieść 2% PKB. Obecnie wskaźnik ten wynosi w województwie zachodniopomorskim 0,08% PKB, a więc koniecznie jest 20-krotne zwiększenie środków na ten cel.

- Większość pieniędzy na badanie i rozwój zostanie skierowana do świata gospodarki, a więc do przedsiębiorców. Jedynie uzupełniniem tych funduszy będą środki dedykowane uczelniom, a więc w inwestycje w publiczną infrastrukturę badawczą. Będziemy  starannie wybierać te przedsięwzięcia, które zostaną w ramach Programu Regionalnego dofinansowane w tym zakresie - mówił marszałek Geblewicz podczas ogłaszania naboru na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw.

Nabór na Listę będzie trwał dwa miesiące i skierowany jest do zachodniopomorskich uczelni. W konkursie wybrane zostaną najciekawsze pomysły służące regionalnej gospodarce. Następnie wybrane projekty zostaną przekazane do konsultacji do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po tej analizie wybrane projekty zostaną wpisane do Kontraktu Terytorialnego. Jest to warunek otrzymania dofinansowania na ten cel. Przedsięwzięcia na Listę mogą być zgłaszane przez jednostki naukowe, uczelnie, ale także w partnerstwach z przedsiębiorstwami.

 

Publiczna infrastruktura B+R będzie wspierana na poziomie krajowym (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) w oparciu o kluczową mapę potrzeb, jaką w tym zakresie stanowi koordynowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, której kolejna aktualizacja planowana jest  w 2016 roku. Wsparcie tego obszaru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 będzie możliwe na inwestycje uzgodnione w ramach Kontraktu Terytorialnego. Przedsięwzięcia na Zachodniopomorską Listę Infrastruktury Badawczej na rzecz Przedsiębiorstw można zgłaszać do 30 czerwca br. do Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.