Zachodniopomorska Lista Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego naboru propozycji przedsięwzięć zidentyfikuje kluczowe przedsięwzięcia spełniające warunki wsparcia infrastruktury B+R uzgodnione z Komisją Europejską w Umowie Partnerstwa i Programie Regionalnym. Przedsięwzięcia te znajdą się na Zachodniopomorskiej Liście Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw (ZLIB) i zostaną zgłoszone do objęcia Kontraktem.

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa i Programu Regionalnego w ocenie propozycji przedsięwzięć w publiczną infrastrukturę B+R do Kontraktu uczestniczyć będą przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, ministra właściwego ds. nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W ramach konkursów organizowanych w ramach działania 1.3 Programu Regionalnego wsparcie będzie mogło być przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia ujęte w Kontrakcie Terytorialnym.