Wersja 69.0 obowiązująca od 26.01.2023


26 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę  nr 107/23 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 69.0).
Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • przesunięcia środków finansowych obejmujące OP I (działania: 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.12, 1.13, 1.14), OP II (działania 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 2.15),  OP III (działania  3.5, 3.6), OP IV(działania 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8), OP V(działania 5.4, 5.5, 5.6, 5.7), OP VI(działania 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8), OP VII (działania 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6,7.7), OP VIII działania 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.8.10), OP IX (działania 9.1, 9.3)
  • W działaniu 7.7 zmiany w zakresie typu beneficjenta i grupy docelowej, maksymalnego % poziomu dofinansowania oraz minimalnego wkładu własnego
  • W działaniu 2.2 dodanie wskaźnika produktu  Ilość przygotowanych dokumentacji [szt] oraz typu projektu Prace przygotowawcze związane z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w perspektywie 2021-2027.
  • korekty techniczne.