Poznaj Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i jego poszczególne elementy.

 

Jeśli jesteś zainteresowany programem Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 przejdź tutaj.

Poznaj dokument uszczegóławiający zasady Programu

Dowiedz się, jak i z jakich funduszy jest finansowany program.

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków Programu

Poznaj dokumenty programowe

Poznaj zasady realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego