Celem strategicznym Programu Regionalnego jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. 

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków Programu

Dowiedz się, jak i z jakich funduszy jest finansowany program.

Poznaj dokumenty programowe

Poznaj dokument uszczegóławiający zasady Programu

Poznaj zasady realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego