Program Regionalny to jedna z metod realizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020. Wsparcie pochodzące z Pogramu koncentruje się na trzech podstawowych obszarach: gospodarka, infrastruktura i społeczeństwo.

Wersja obowiązująca od 17.03.2020

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 17.03.2020 zatwierdzającą nową wersję programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

wraz z załącznikami:

Pozostałe dokumenty