Wersja obowiązująca od 26.07.2018 do 16.03.2020

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26.07.2018 zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 903 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu zachodniopomorskiego w Polsce.

wraz z załącznikami: