Wersja 70.1 obowiązująca od 20.09.2023 do 11.10.2023

20 września 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1509/23 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 70.1). Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • przesunięcie 2 573 100 euro z działania 11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno- zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie do działania 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19,
  • aktualizację załącznika nr 5 Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego,
  • aktualizację Indykatywnego Planu Finansowego.