Dostępne 2442 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny w ramach IV tury- ocena strategiczna dla Działania 6.8

08.02.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 - typ 2a

07.02.2023 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Nabór uzupełniający dla NGO do Komitetu Monitorującego FEPZ w obszarze działań na rzecz energetyki

06.02.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wydarzenia FEPZ

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 69.0

30.01.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej – runda V dla Działania 6.8

26.01.2023 Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wyniki naborów wniosków

Szacowanie wartości zamówienia na usługę budowy, rozwoju i utrzymania strony internetowej Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego

23.01.2023 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Strony