Dostępne 2062 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 9.3

15.03.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 54.0

12.03.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 1.1

12.03.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.7 – N07 (granty) (typ 2f) tryb nadzwyczajny

11.03.2021 COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie COVID-19 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Harmonogram naboru wniosków na rok 2021

11.03.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Aktualizacja Regulaminu naboru w ramach Działania 4.9 tryb pozakonkursowy

10.03.2021 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Strony