Wypiękniały tereny nad rzeką Łarpia w Policach.
Łarpia stała się atrakcyjnym miejscem do aktywnego spędzania wolnego czasu. Pomosty, taras, ścieżki i strefy rekreacyjne to tylko niektóre efekty zmian, do jakich doszło nad rzeką w Policach. Inwestycję Gminy Police wsparły fundusze europejskie przekazane m.in. przez Urząd Marszałkowski. Uroczyste otwarcie terenów rekreacyjnych odbyło się we wtorek, 18 lipca 2023 roku. W wydarzeniu udział wziął marszałek województwa Olgierd  Geblewicz.
 
Rewitalizacja obszarów nad Łarpią w Policach objęła budowę wzdłuż brzegu rzeki przestrzeni rekreacyjnej z terenem do aktywności ruchowej, spędzania czasu wolnego oraz integracji mieszkańców. Pojawiły się pomosty spacerowe, taras widokowy, stoły szachowe, strefy dla różnych grup wiekowych i sprawnościowych, ścieżka rowerowa, a także nowe nasadzenia roślin, oświetlenie oraz cztery pomosty wędkarskie na odcinku pomiędzy miejską przystanią żeglarską a ul. Goleniowską. Dzięki przeprowadzonym zmianom mieszkańcy zyskali nowoczesną i atrakcyjną przestrzeń z widokiem na rzekę stanowiącą prawie 6-kilometrowe boczne ramię Odry – idealne dla turystyki żeglarskiej i kajakowej.
 
– Spływy kajakowe to coraz częściej wybierana forma aktywnej turystyki na Pomorzu Zachodnim. Sprzyja temu rozwój szlaków wodnych oraz powstająca nowoczesna infrastruktura. Łarpia to doskonałe miejsce do odpoczynku i rekreacji w otoczeniu natury. Dzięki tej inwestycji rzeka dołącza do Odry, Drawy, Iny, Korytnicy, Parsęty czy Regi, chętnie odwiedzanych przez miłośników sportów wodnych – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Polecam wybrać się tu w weekend, promenada znajduje się w samym centrum starego miasta w Policach – dodał.
 
Koszt przedsięwzięcia Gmina Police oszacowała na blisko 7 mln zł. Urząd Marszałkowski dołożył do inwestycji 2,1 mln zł. To eurofundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Budowa nowoczesnej infrastruktury była dofinansowana również środkami UE z programu INTEREG VA w ramach zadania pn. „Kształtowanie krajobrazu nad akwenami wodnymi w Pasewalku, Pełczycach i Policach w celu intensyfikacji polsko-niemieckiej współpracy”. Prace przy projekcie rozpoczęły się jesienią 2020 roku.
 
– Obiekt, który dzisiaj oficjalnie otwieramy jest kolejnym etapem realizacji rewitalizacji Starego Miasta jak i zwieńczeniem ponad 20-letniej współpracy z miastem Pasewalk. Teren służy zarówno jako miejsce wypoczynku oraz integracji mieszkańców Polic, jak i jest atrakcją turystyczną dla osób odwiedzających nasze miasto – powiedział burmistrz Polic Władysław Diakun.
 
Powstanie nowej przestrzeni rekreacyjnej nad Łarpią wpisało się w unijne założenia związane ze wspieraniem rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W perspektywie 2014-2020 Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji, przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.