Reskie Centrum Kultury otrzymało drugie życie. Rewitalizacja obiektu za sprawą eurofunduszy - fot. CK Resko.
Zakończyła się przebudowa Centrum Kultury w Resku. Dzięki unijnemu wsparciu obiekt nie tylko został zmodernizowany. Przestrzeniom nadano również nowe funkcje. Rewitalizacja budynku to forma aktywnej integracji mieszkańców, jak i rozwoju usług społecznych, edukacyjnych oraz kulturalnych. W piątek, 21 kwietnia 2023 roku nastąpiło oficjalne podsumowanie realizacji inwestycji. W uroczystości udział wziął wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj, który przyjął zaproszenie burmistrza Reska Arkadiusza Czerwińskiego oraz dyrektor instytucji Joanny Kondrat.
 
Modernizacja Centrum Kultury w Resku przy ul. Wojska Polskiego 16 objęła kompleksowy remont pomieszczeń. Obiekt wyposażono w dźwig platformowy, zamontowano ekologiczne pompy ciepła oraz wentylację wymuszoną rekuperacją. W budynku jest energooszczędne oświetlenie, a przed nim nowy plac. Zakupiono także wyposażenie m.in. dla biblioteki dla dzieci i dorosłych, sali dla muzyków i biura Klubu Seniora. Infrastruktura przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmiany pozwoliły na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej oraz utworzenie trzech nowych stanowisk pracy: instruktora rękodzielnictwa, informatyka i bibliotekarza.
 
Resko - jak podkreślili burmistrz Arkadiusz czerwinski i dyrektor CK Joanna Kondrat - zyskało kolejną piękną, zagospodarowaną przestrzeń. Po rewitalizacji miejsce jest bowiem bardziej funkcjonalne, bardziej otwarte i przyjazne mieszkańcom.
 
Koszt inwestycji, którego założeniem jest aktywna integracja mieszkańców, szczególnie tych zagrożonych ubóstwem czy bezrobociem, wyniósł prawie 5,3 mln zł. Urząd Marszałkowski wsparł rewitalizację przestrzeni kwotą prawie 4 mln zł. To środki z unijnej puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Prace modernizacyjne trwały od stycznia 2021 roku.
 
– Resko jest jednym z najaktywniejszych zachodniopomorskich samorządów, które do rewitalizacji przestrzeni publicznych użyły funduszy unijnych. Dzięki eurofunduszom ten ważny gminny ośrodek kulturalno-edukacyjny zyskał drugie życie – powiedział zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Przedsięwzięcie wpisało się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”.
 
Renowacja Centrum Kultury była jednym z czterech rewitalizacyjnych projektów prowadzonych w gminie Resko z pomocą funduszy europejskich. Urząd Marszałkowski przekazał eurofundusze na modernizację w Resku rynku, przedszkola im. Kubusia Puchatka i parku miejskiego, a także na powstanie świetlic wiejskich w Siwkowicach i Mołstowie oraz utworzenie boiska przyszkolnego w Starogardzie. 
 
Warto dodać, że w perspektywie unijnej 2014-2020 Urząd Marszałkowski dofinansował prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.