Polanowski rynek wypiękniał dzięki eurofunduszom - fot. Urząd Miejski w Polanowie.
Wypiękniał historyczny rynek miejski w Polanowie. Zrewitalizowanej przestrzeni nadano nowe funkcje społeczne, gospodarcze, edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne. Modernizacja było możliwa, bowiem 85% kosztów pokryły środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W poniedziałek, 1 maja 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji. W wydarzeniu organizowanym przez władze gminy Polanów uczestniczył wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Rynek miejski, który do tej pory użytkowany był jako parking i plac handlowy, przeszedł gruntowny remont. Na ponad 2,4 tys. m2 wymieniono nawierzchnię. Pojawiły się elementy małej architektury, w tym: kącik seniora, miejsce zabaw dla dzieci, strefy dla młodzieży, fontanna posadzkowa, studnia nawiązująca do historycznej zabudowy, ławki, kosze na śmieci oraz oświetlenie. Ponadto powstał budynek integracji społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą. Przebudowano również ulicę Zamkową i otoczenie wokół zabytkowego kościoła co poprawiło bezpieczeństwo pieszych oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
– Polanowskiemu rynkowi dano drugie życie. Teraz będzie pełnił także inne funkcje. Z pewnością nowoczesna infrastruktura i przyjazne otoczenie zachęci mieszkańców, by spędzić tu więcej czasu – powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Koszt inwestycji realizowanej przez Gminę Polanów wyniósł 4,1 mln zł. Urząd Marszałkowski z unijnej puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przekazał prawie 3,5 mln zł. To aż 85% wszystkich wydatków. Umowę o dofinansowanie robót samorząd województwa i gmina podpisały pod koniec 2018 roku. Prace rewitalizacyjne prowadzono od maja 2021 roku.
 
Przedsięwzięcie wpisało się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej, i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich oraz wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020 Urząd Marszałkowski dofinansował prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.