Wersja 70.0 obowiązująca od 17.04.2023 do 19.09.2023

17 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę  nr 609/23 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 70.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje następujące zmiany:

  • przesunięcia środków finansowych obejmujące działanie 5.2, 5.3, 9.1, 9.3
  • aktualizacja załącznika nr 5 Wykaz projektów w ramach trybu pozakonkursowego
  • dodanie wskaźnika w działaniu 11.3
  • korekty techniczne