uczestnicy warsztatów dotyczących Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miast w Vicenza Włochy w dniach 18-19 kwietnia 2023 roku

Spotkanie współorganizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) i Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) miało na celu weryfikację metodologii zastosowanej do opracowania strategii i wypracowanie kierunków działań dla czterech miast europejskich tj. Vicenza (Włochy), Sybenic (Chorwacja), Banska Bystrica (Słowacja), Valencia (Hiszpania) biorących udział w międzynarodowym projekcie Sustainable Urban Development (SUD) https://urban.jrc.ec.europa.eu/?lng=en

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób w tym eksperci z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) i Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC), członkowie miast uczestniczących w projekcie SUD oraz eksperci i członkowie miast pełniący rolę doradczą ze Szwecji, Grecji, Węgier, Włoch, Polski i Słowenii.

Podczas dwudniowych spotkań odbyło się 12 warsztatów w grupach ok. 10 osobowych gdzie szukano odpowiedzi na tematy dotyczące m.in. monitoringu wskaźników, ewaluacji, współpracy międzywydziałowej i finansowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miast.