Musisz wziąć pod uwagę 6 grup osób z niepełnosprawnościami i zastanowić się w jaki sposób członkowie tych grup będą korzystali z każdego z Twoich produktów:

  • Głusi – osoby dla których język migowy jest pierwszym językiem. Często mogą mieć problemy ze zrozumieniem komunikatów w języku polskim. Potrzebują też alternatywnych (odbieranych przy pomocy innych zmysłów) informacji w sytuacji gdy podstawowym nośnikiem informacji jest dźwięk.
  • Słabosłyszący – osoby, które posługują się słuchem ale potrzebują jego wzmocnienia lub zapewnienia dobrych warunków akustycznych. Mogą korzystać na przykład z pętli indukcyjnej.
  • Niewidomi – osoby, które całkowicie nie widzą. Potrzebują żeby komunikaty oparte na wzroku zastąpić komunikatami głosowymi – na przykład totupoint albo dotykowymi – na przykład wypukły system informacji. Ważny dla nich jest kontrast faktury i punkty orientacyjne.
  • Słabowidzący – osoby, które korzystają z resztek wzroku. Poza tym, że mogą korzystać z rozwiązań dla niewidomych będzie też ważne zapewnianie kontrastu barwnego.
  • Osoby o ograniczonych możliwościach poznawczych – powodów może być bardzo dużo. Ważne żeby dbać o alternatywne środki komunikacji, stosować zrozumiałe oznaczenia i piktogramy.
  • Osoby mające problemy z poruszaniem się – osoby, które albo korzystają z wózków lub balkoników czy kul ale także osoby starsze lub chorujące na choroby, które powodują że ktoś jest osłabiony. W przypadku tej grupy osób kwestie dostępności są najlepiej opisane w przepisach budowlanych.