Dowiedz się czym sa Instrumenty Finansowe. W ramach Programu Regionalnego obok wsparcia dotacyjnego przewiduje się wsparcie w formie zwrotnej tj. m.in. w formie pożyczek i poręczeń. 

Instytucje w których możesz ubiegać się o wsparcie w ramach instrumentów finansowych

Informacje nt. posiedzeń Komitetu Doradczego

Podstawowe informacje nt. Instrumentów Finansowych

Aktualności dot. Instrumentów Finansowych