W ramach Programu Regionalnego obok wsparcia dotacyjnego przewiduje się wsparcie w formie zwrotnej tj. m.in. w formie pożyczek i poręczeń. Instrumenty finansowe stanowią jedno z narzędzi wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i transferu wsparcia udzielanego w ramach Programu.

Dowiedz się, w jakich instytucjach możesz ubiegać się o wsparcie.

Instrumenty nt. posiedzeń Komitetu Doradczego

Podstawowe informacje nt. Instrumentów Finansowych

Aktualności dot. Instrumentów Finansowych

W dniu 21 listopada 2016 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego została podpisana Umowa o finansowanie pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na mocy podpisanej umowy Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pełnił rolę Menadżera Funduszu Funduszy do 31 grudnia 2023 roku. Jest to pierwsza umowa trójstronna i pierwsza dwufunduszowa w Polsce na zarządzanie instrumentami finansowymi z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.