Wersja 75.0 obowiązująca od 20.03.2024

20 marca 2024 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę numer 490/24 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (wersja 75.0).

Nowa wersja dokumentu obejmuje takie zmiany jak :

 1. przesunięcie 3 716 299 € do działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu z następujących działań:
  • 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych -52 981 €
  • 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publiczne -198 452 €
  • 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych -173 469 €
  • 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi -1 841 €
  • 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł -646 049 €
  • 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii -46 444 €
  • 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa -22 828 €
  • 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych- Zachodniopomorski Program Antysmogowy -2 574 235 €;
 2. przesunięcie 22 350 € do działania  2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;
 3. przesunięcie 77 187 € do działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe z następujących działań:
  • 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej -8 057 €
  • 4.4 Wsparcie nieinfrastrukturalnych form ochrony przyrody -67 €
  • 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu -36 724 €
  • 4.8 Podnoszenie jakości ładu przestrzennego -32 339 €;
 4. przesunięcie 41 907 € do działania 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych z następujących działań:
  • 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych -37 910 €
  • 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego -3 997 €.