Sukcesy projektów

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
38 380 689.06
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
45 203 481.85
pln

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
45 203 481.85

Wydatki kwalifikowalne:
45 153 751.85

Dofinansowanie:
38 380 689.06

w tym UE:
38 380 689.06

Wkład własny:
6 822 792.79

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.6
Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu

 

Opis w języku polskim:

Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierna

 

Przedmiotem projektu jest budowa odcinków tras rowerowych wpisujących się w korytarz Trasy Pojeziernej i Trasy Myśla – Tywa – Odra – Zalew. Projekt realizowany został na obszarach cennych przyrodniczo. W ramach przedsięwzięcia wybudowano trasy rowerowe na terenie gmin: Moryń, Chojna, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój, Dębno, Boleszkowice, Barlinek, Ińsko. Poszczególne odcinki tras to: Siekierki - Trzcińsko Zdrój - długość: 36,752 km, Dargomyśl – Chwarszczany - długość: 2,351 km, Dzikowo - Barlinek - długość: 5,443 km, Ińsko- Storkowo - długość: 2,686 km. Łączna długość odcinków wynosi 47,23 km. Odcinki trasy rowerowej pokrywają się z odcinkami kluczowymi i ważnymi wyspecyfikowanymi w koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

 

Description in English:

Construction of a cycle routes network in West Pomerania - the Lakeland Route (Trasa Pojezierna)

 

The subject of the project was the construction of sections of cycle routes that fit into the corridor of the Lakeland Route (Trasa Pojezierna) and the Myśla - Tywa - Odra – Zalew Route. The project was implemented in valuable natural areas. As part of the project, cycle routes were built in the following municipalities: Moryń, Chojna, Cedynia, Trzcińsko-Zdrój, Dębno, Boleszkowice, Barlinek and Ińsko. The individual sections of the route are: Siekierki - Trzcińsko Zdrój - length: 36.752 km, Dargomyśl - Chwarszczany - length: 2.351 km, Dzikowo - Barlinek - length: 5.444 km, Ińsko-Storkowo - length: 2.686 km. The total length of all sections is 47.23 km. The sections of the cycle route go along the key and important sections specified in the cycle route network of West Pomerania concept.