Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Modernizacja energetyczna obiektu Szkoły Podstawowej w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5, Gmina Dobra
Nazwa beneficjenta:

GMINA DOBRA

274 661.99
Remont elewacji zewnętrznych, wieży, oraz więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego.
Nazwa beneficjenta:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

2 676 416.67
Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej bazującej na zasobach endogenicznych Połczyna - Zdroju
Nazwa beneficjenta:

GMINA POŁCZYN-ZDRÓJ

1 798 523.64
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin-Krzywnica
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

43 774 999.95
Stargard nad rzeką Iną - projekt rekreacyjnego zagospodarowania terenów przyległych do rzeki Iny w granicach miasta Stargard
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO STARGARD

1 129 045.88
Przebudowa drogi gminnej ulica Wiosenna w Skarbimierzycach
Nazwa beneficjenta:

GMINA DOBRA

1 400 000.00
Zakup niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu
Nazwa beneficjenta:

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.

6 187 616.64
Budowa Promenady zachodniej w Dziwnowie
Nazwa beneficjenta:

GMINA DZIWNÓW

1 748 730.08
"Zakup i dostawa czterech fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych na rzecz Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o"
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.

3 490 100.00
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN

1 420 869.85

Strony