Sukcesy projektów

Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
1 668 586.88
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
3 622 549.66
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA MIELNO


Wartość ogółem:
3 622 549.66

Wydatki kwalifikowalne:
3 337 173.78

Dofinansowanie:
1 668 586.88

w tym UE:
1 668 586.88

Wkład własny:
1 953 962.78

% dofinansowania:
50.00
Tytuł projektu

Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie

Oś:
RPO
4
Naturalne otoczenie człowieka
Działanie:
RPO 4.9
Rozwój zasobów endogenicznych

 

Opis w języku polskim:

Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie

 

Przedmiotem projektu była budowa części promenady nadmorskiej w Mielnie. Pomiędzy zejściami na plażę przy ul. Orła Białego-Chmielna oraz zejściami ul. Chmielna-Mickiewicza powstały nowe kładki wraz z małą architekturą (ławki). Ponadto zamontowano nowe oświetlenie oraz 24 tablice informacyjne na całej długości promenady.

 

Description in English:

Expansion of the Friendship Promenade in Mielno

 

The subject of the project was the construction of a seaside promenade section in Mielno. Between the descents to the beach at Orła Białego-Chmielna streets and the descents at Chmielna-Mickiewicza streets, new footbridges and benches were constructed. In addition, new lighting and 24 information boards were installed along the entire length of the promenade.