Sukcesy projektów

Zakup niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
6 187 616.64
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
9 231 888.00
pln

Nazwa beneficjenta

KOMUNIKACJA MIEJSKA W KOŁOBRZEGU SPÓŁKA Z O.O.


Wartość ogółem:
9 231 888.00

Wydatki kwalifikowalne:
7 505 600.00

Dofinansowanie:
6 187 616.64

w tym UE:
6 187 616.64

Wkład własny:
3 044 271.36

% dofinansowania:
82.44
Tytuł projektu

Zakup niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.3
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - projekty pozakonkursowe

 

Opis w języku polskim:

Zakup niskoemisyjnego nowego taboru autobusowego dla Kołobrzegu

 

W ramach realizacji projektu zakupiono 8 sztuk nowych niskoemisyjnych autobusów. Nowe autobusy posiadają silniki spełniające normę Euro VI o niskim zużyciu paliwa, co przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia emisji CO2. Nowy tabor to większy komfort podróży dla pasażerów i alternatywa dla samochodów osobowych.

 

Description in English:

Acquisition low-emission new buses for Kołobrzeg

 
The result of the project was the purchase of 8 new low-emission buses. The new buses have engines meeting the Euro VI standard with low fuel consumption, which directly reduces CO2 emissions. The new rolling stock means greater travel comfort for passengers and an alternative to passenger cars.