Sukcesy projektów

Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań.
Dofinansowanie z EU: w tym UE:
873 203.79
pln
Wartość projektu: Wartość ogółem:
1 164 271.74
pln

Nazwa beneficjenta

GMINA SUCHAŃ


Wartość ogółem:
1 164 271.74

Wydatki kwalifikowalne:
1 164 271.74

Dofinansowanie:
989 630.96

w tym UE:
873 203.79

Wkład własny:
174 640.78

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań.

Oś:
RPO
9
Infrastruktura publiczna
Działanie:
RPO 9.3
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

 

Opis w języku polskim:

 

Odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków Użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Suchań

 

Przedmiotem projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej, poprzez odtworzenie walorów technicznych i estetycznych budynków użyteczności publicznej obszaru rewitalizacji Gminy Suchań poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i Ośrodka Zdrowia w Suchaniu.

 

Description in English:

Recreating the technical and aesthetic values ​​of public buildings in the revitalization area in the Suchań Municipality

 

The subject of the project was the revitalization of public space by recreating the technical and aesthetic values ​​of public buildings in the ​​revitalization area in the Suchań Municipality.  This task was achieved by deep energy retrofit of the Primary School building, the Volunteer Fire Department and the Health Center in Suchań.