Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszcędności
Nazwa beneficjenta:

MIASTO SZCZECINEK

2 064 213.40
SUKCESY DZIECI Szkoły Podstawowej na Głębokim!
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NA GŁĘBOKIEM

221 486.62
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wsporników do palet w przedsiębiorstwie MAC DREW Sp. z .o.o.
Nazwa beneficjenta:

MAC DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3 404 252.63
Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz wyposażenie kompleksu budynków położonych przy ul. Wroniej 38 w Wałczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zakład Aktywności Zawodowej
Nazwa beneficjenta:

POWIAT WAŁECKI

6 843 890.56
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Dębica
Nazwa beneficjenta:

ES DĘBICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 188 052.32
"Przebudowa ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy wraz z budową kanalizacji deszczowej"
Nazwa beneficjenta:

GMINA STEPNICA

1 877 300.90
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim III
Nazwa beneficjenta:

POWIAT KOŁOBRZESKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU

1 507 593.00
Zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności firmy Totem poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji opakowań z papieru i tektury w Szczecinie
Nazwa beneficjenta:

"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA

1 890 000.00
"Wykonanie szlaku przyrodniczo-dydaktycznego poprzez rozbudowę ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Gmina Nowogard”
Nazwa beneficjenta:

GMINA NOWOGARD

2 807 115.64
Lepszy Start
Nazwa beneficjenta:

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KAMIENIU POMORSKIM

813 020.59

Strony