Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Nasze wsparcie Twój sukces
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŚWIDWIŃSKI

878 940.00
Wzrost kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Nazwa beneficjenta:

SZCZECIŃSKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

615 753.75
Zakup innowacyjnej linii technologicznej służącej automatyzacji produkcji nowatorskich rozwiązań w branży drzewno-meblarskiej – Inteligentnej Specjalizacji Pomorza Zachodniego, w celu ekspansji firmy EURO-MAX na rynki międzynarodowe
Nazwa beneficjenta:

EURO-MAX S.C. MAŁGORZATA SOBOLEWSKA ADAM SOBOLEWSKI

498 300.00
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 850 kW w Drzonowie
Nazwa beneficjenta:

FOTOWOLT KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2 335 039.98
Trójka daje szanse wszystkim
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO STARGARD

322 895.00
STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
Nazwa beneficjenta:

BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

9 201 500.00
Budowa farmy fotowoltaicznej Zacisze II o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Mirosławiec
Nazwa beneficjenta:

ES JUTRZENKA 5 SP. Z O.O.

909 099.29
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie miasto Szczecin III
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO SZCZECIN/POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZECINIE

4 139 936.00
Badania w zakresie opracowania dokumentacji wykonawczej oraz budowy konstrukcji nośnej maszyny do lodów "FREZER" w oparciu o najnowsze trendy wzornicze
Nazwa beneficjenta:

"OSKAR" FIRMA HANDLOWA JAROSŁAW BĘĆKOWSKI

34 609.48
EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w Powiecie Drawskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT DRAWSKI

343 115.99

Strony