Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE


Wartość ogółem:
8 163 178.79

Wydatki kwalifikowalne:
8 133 184.17

Dofinansowanie:
8 133 184.17

w tym UE:
8 133 184.17

Wkład własny:
29 994.62

% dofinansowania:
100.00
Tytuł projektu

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów

Oś:
RPO
5
Zrównoważony transport
Działanie:
RPO 5.1
Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)