Nazwa beneficjenta

NORDSPED SP. Z O.O. SP. K.


Wartość ogółem:
217 033.50

Wydatki kwalifikowalne:
176 450.00

Dofinansowanie:
149 982.50

w tym UE:
149 982.50

Wkład własny:
67 051.00

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

Wdrożenie strategii ekspansji zagranicznej Nordsped Sp. z o.o. Sp. K. na rynki Włoch, Szwajcarii, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier oraz Rumunii.

Oś:
RPO
1
Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie
Działanie:
RPO 1.15
Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw