Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Wsparcie administracji zajmującej się wdrażaniem RPO WZ 2014-2020 w zakresie projektów środowiskowych w 2017 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

837 855.97
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA POTRZEB BRANŻ KLUCZOWYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI POMORZA ZACHODNIEGO - WSPARCIE PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WZDZ W SZCZECINIE ORAZ DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW i MIESZKANEK WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIEGO.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

1 705 175.36
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Sarbinowo – Cychry wzdłuż drogi krajowej nr 23 oraz na odcinku Dębno – Smolnica wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 126 i na odcinku drogi wojewódzkiej nr 127 w kierunku Dargomyśla
Nazwa beneficjenta:

GMINA DĘBNO

1 482 668.00
Modernizacja istniejącego oświetlenia polegająca na rozbudowie i przebudowie oświetlenia parkowego, drogowego i innych instalacji świetlnych na Placu 18 Marca, Skwerze Pionierów i ul. Sybiraków w Kołobrzegu
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

450 160.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfickim - II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH

1 366 673.00
Zakup dwóch lekkich wozów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla jednostek OSP w Dygowie i Czerninie w celu ochrony terenów cennych przyrodniczo przed pożarem i innymi zagrożeniami na obszarze powiatu kołobrzeskiego.
Nazwa beneficjenta:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DYGOWIE

807 840.00
Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii elektrycznej przez Ogród Warzywny Polska Sp. z o.o.
Nazwa beneficjenta:

OGRÓD WARZYWNY POLSKA SP. Z O.O.

547 385.00
NASZE RÓWNE SZANSE W SZKOLENIU I ZATRUDNIENIU - aktywna integracja Mieszkanek i Mieszkańców Powiatu Wałeckiego prowadząca do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej
Nazwa beneficjenta:

POWIAT WAŁECKI

1 220 706.65
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie gryfickim (V)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W GRYFICACH

1 294 157.05
Poszukiwani wykwalifikowani
Nazwa beneficjenta:

EURO-CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE PIOTR SIBILSKI

354 787.50

Strony