Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
RODZINA TO PODSTAWA
Nazwa beneficjenta:

GMINA MIEJSKA ŚWIDWIN

554 937.50
Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2016 i 2017.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

465 254.98
Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI

921 035.34
Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku
Nazwa beneficjenta:

MIASTO SZCZECINEK

1 530 000.00
Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont i konserwację kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gryficach
Nazwa beneficjenta:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W GRYFICACH

2 579 580.91
Budowa ścieżki rowerowej z miejscowości Nowielice do miejscowości Trzebusz i Mrzeżyno
Nazwa beneficjenta:

GMINA TRZEBIATÓW

2 081 589.77
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie świdwińskim - II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŚWIDWIŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIDWINIE

1 149 808.00
Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Firmy Handlowo-Usługowej ROKJO Robert Olszewski w Szczecinie
Nazwa beneficjenta:

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ROKJO ROBERT OLSZEWSKI

111 605.01
Integruj się z nami- kompleksowe formy aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
Nazwa beneficjenta:

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

591 789.28
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie wałeckim (V)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT WAŁECKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁCZU

1 127 172.90

Strony