Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Edukacja w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych zgodnie z zasadą równoważnego rozwoju na terenie Powiatu Świdwińskiego.
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŚWIDWIŃSKI

78 981.63
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (II)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT SŁAWIEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁAWNIE

1 318 963.80
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE
Nazwa beneficjenta:

GMINA KRZĘCIN

2 225 161.37
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywanej na potrzeby Ośrodka Agroturystycznego ,,Młyn nad Starą Regą"
Nazwa beneficjenta:

GRZEGORZ KOTWICKI

411 825.00
Wzrost dostępności usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Goleniów
Nazwa beneficjenta:

GMINA GOLENIÓW

848 797.50
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim (V)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT POLICKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

1 199 702.00
Certyfikowany program szkoleń zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim (II edycja)
Nazwa beneficjenta:

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZINĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

582 149.25
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,9 kWp na budynkach administracyjnych i technicznych PGK sp. z o.o. w Koszalinie
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

76 664.49
Kompetencje miarą sukcesu - Darłowo stawia na edukacje
Nazwa beneficjenta:

MIASTO DARŁOWO

477 900.00
Wzrost konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDROBUD” Adam Dzik poprzez dywersyfikację działalności
Nazwa beneficjenta:

ADAM DZIK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HYDROBUD"

3 997 400.00

Strony