Nazwa beneficjenta

GMINA BOBOLICE


Wartość ogółem:
190 375.00

Wydatki kwalifikowalne:
190 375.00

Dofinansowanie:
161 778.00

w tym UE:
161 778.00

Wkład własny:
28 597.00

% dofinansowania:
84.98
Tytuł projektu

Grupa integracyjna szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych

Oś:
RPO
8
Edukacja
Działanie:
RPO 8.1
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej