Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie drawskim II
Nazwa beneficjenta:

POWIAT DRAWSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

1 322 997.00
Poprawa jakości kształcenia podstawowego w SP Cychry.
Nazwa beneficjenta:

GMINA DĘBNO

233 558.43
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Sławno-Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m.Sławno
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

10 752 632.18
Rodzina jest najważniejsza
Nazwa beneficjenta:

POWIAT MYŚLIBORSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYSLIBORZU

1 179 391.98
Wsparcie Beneficjenta w zakresie przygotowania do realizacji projektów w ramach Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w 2019 r.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

395 032.87
Wzrost kwalifikacji szansą na rozwój
Nazwa beneficjenta:

STOWARZYSZENIE KULTURY I INTEGRACJI "IN TRACTU"

165 790.00
Wdrożenie instalacji OZE przez przedsiębiorstwo ZBIGNIEW SURDEL PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE
Nazwa beneficjenta:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE ZBIGNIEW SURDEL

119 680.00
Podniesienie konkurencyjności POM-EKO Sp. z o.o. na rynku międzynarodowym i krajowym poprzez wdrożenie do produkcji nowych innowacyjnych produktów
Nazwa beneficjenta:

POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY - "POM-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1 154 540.61
Wdrożenie innowacji w ramach budowy zakładu innowacji technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Czarnowie
Nazwa beneficjenta:

"GOTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3 532 459.00
Organizacja misji gospodarczej do Berlina dla zachodniopomorskich przedsiębiorców
Nazwa beneficjenta:

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POMORZA ZACHODNIEGO LEWIATAN

201 728.96

Strony