Nazwa beneficjenta

OŚRODEK WCZASOWY "NEPTUN" KRYSTYNA GONDEK


Wartość ogółem:
165 020.49

Wydatki kwalifikowalne:
134 163.00

Dofinansowanie:
114 038.55

w tym UE:
114 038.55

Wkład własny:
50 981.94

% dofinansowania:
85.00
Tytuł projektu

„Montaż paneli fotowoltaicznych dla Ośrodka Wczasowego „Neptun”

Oś:
RPO
2
Gospodarka niskoemisyjna
Działanie:
RPO 2.10
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł