Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby pralni
Nazwa beneficjenta:

TRANS-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

367 523.36
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie choszczeńskim (V)
Nazwa beneficjenta:

POWIAT CHOSZCZEŃSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZNIE

1 878 341.41

Strony