Lista projektów

Tytuł projektuDofinansowanie
Wsparcie beneficjenta w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej w ramach „Konsolidacji siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie” w roku 2018.
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

290 288.82
Zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w Gminie Szczecinek dla obiektów użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Turowie, Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej oraz budynku Urzędu Gminy Szczecinek
Nazwa beneficjenta:

GMINA SZCZECINEK

301 823.89
Inwestycja w badania i rozwój : Analiza i opracowanie nowej technologii produkcyjnej kołnierzy i innych elementów metalowych
Nazwa beneficjenta:

ZAKŁAD USŁUG REMONTOWYCH "PERFEKT SERVICE" SP. Z O.O.

34 000.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie łobeskim
Nazwa beneficjenta:

POWIAT ŁOBESKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOBZIE

1 504 800.00
Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie myśliborskim IV
Nazwa beneficjenta:

POWIAT MYŚLIBORSKI/POWIATOWY URZĄD PRACY W MYŚLIBORZU

1 440 726.00
Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych.
Nazwa beneficjenta:

GMINA ŁOBEZ

7 224 999.97
Kreatywni na co dzień
Nazwa beneficjenta:

POWIAT GRYFIŃSKI

595 512.49
Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - OśrodekWsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego
Nazwa beneficjenta:

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

729 580.73
Wsparcie administracji zajmującej się zarządzaniem RPO WZ 2014-2020 w roku 2015
Nazwa beneficjenta:

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

40 648.97
Krok do aktywności
Nazwa beneficjenta:

INSTYTUT ROZWOJU I INNOWACJI EURO-KONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

869 062.50

Strony